دخترانه هایم درد دارد ،انگار

هیچ ندارم ....همین

گناه داره با امام حسین قهر کردن؟ 

اگه منو امسال نبره کربلا ....قهرمیکنم .... 

 

پ ن:میدونم قهرکردنم و دوست بودنم با آقا هیچ فرقی نداره....آقاهم میگه قهربکنی یا نه نمیبرمت...یه هه میگم اونم واسه حاله خودم  

هـــــــه

|جمعه هشتم آبان ۱۳۹۴| 18:6|شکرانه|